Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego www.salonypiekna.pl

(zwany dalej „Regulaminem”)

Postanowienia ogólne

1. Portal www.salonypiekna.pl (zwany dalej „Serwisem") przeznaczony jest do prezentowania informacji oraz materiałów o urodzie między innymi o: salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, gabinetach odnowy biologicznej (SPA), wizażystach, fitness klubach, siłowniach, sklepach odzieżowych i innych Firmach związanych z modą i urodą (zwanych dalej „podmiotami")

Pojęcia Użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu po uprzednim zarejestrowaniu lub zalogowaniu bądź umieszczeniu danych w formie komentarza lub ogłoszenia.

b)Osoba trzecia niebędąca Użytkownikiem – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do Danych w Serwisie bez konieczności uprzedniej rejestracji lub zalogowania

c)Podmiot - Klient indywidualnie uprawniony po rejestracji w serwisie, która umożliwia zamieszczenie danych w serwisie.

d)Dane - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług

2. Zamieszczone w Serwisie wszystkie informacje

a) nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody Redakcji

b) nie mogą zawierać treści bezprawnych, wulgarnych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, etc.

c) powinny być sformułowane w sposób zrozumiały dla użytkownika

3. Podmiot oświadcza, że Dane zamieszczone w Serwisie są zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej i praw autorskich oraz że ma prawo do udostępniania materiałów jakie zmieścił w serwisie

4. Użytkownik jaki i podmiot podaje informacje wymagane dla skutecznego zarejestrowania lub zalogowania się w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie zamieszczonych przez niego Danych, jak również wyraża zgodę na wgląd w Dane przez innych Użytkowników i osoby trzecie niebędące Użytkownikami oraz na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

5. Podmiot jaki użytkownik w każdym momencie może wypisać się z serwisu

- poprzez wysłanie maila z prośba o usunięcie z serwisu na adres info@salonypiekna.pl

- razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu

6. Żadnemu Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje uprawnienie do wykorzystywania lub posługiwania się logo, znakami towarowymi oraz innymi oznaczeniami zamieszczanymi w Serwisie przez Klientów lub Redakcję

7. Zamieszczenie w Serwisie podstawowych informacji o podmiocie jest bezpłatne. Propozycje dokonania wpisu może zgłosić zarówno Klient jak i Użytkownik. Wpis ten obejmuje następujące informacje:

a) nazwę podmiotu;

b) formularz kontaktowy

c) kategorię np. salony kosmetyczne, Spa itp.. ofertę

8. Zamieszczenie informacji o podmiocie w wersji rozszerzonej, wyróżnionej lub promowanej , dokonywanie jest odpłatnie. Wpis ten obejmuje następujące informacje:

a) nazwę podmiotu

b) możliwość załączenia do zdjęć (w tym logo)

c) kategorię ( salon kosmetyczny, wizażysta, etc.);

d) krótki opis + pełną ofertę

e) pełne dane kontaktowe (dane teleadresowe, stronę www, oraz e-mail);

f) licznik odwiedzin

14. Podmiot zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu. Zabrania się umieszczania treści bezprawnych oraz uznawanych powszechnie za wulgarne

15 Podmiot otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, który umożliwia mu edycję informacji wpisanych do serwisu.

16. Podmiot ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym.

17. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

18. Serwis nie odpowiada za treści oraz materiały zamieszczone na stronie bez wiedzy redakcji

Postanowienia końcowe;

Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.

O zmianach w Regulaminie, Serwis poinformuje Podmioty poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

 

Ładuje się...

„Aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszego portalu używamy plików cookies.”
Czytaj więcej