Szkolenia > pomorskie > Sopot > ul. Tadeusza Kościuszki 22 Sopot

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli utworzony został uchwałą Rady Miasta Sopotu 6 września 2002 roku. Jest samorządową, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, obejmującą swym zasięgiem nauczycieli i pracowników oświaty na terenie Gminy Miasta Sopotu. Osobą kierującą pracą Ośrodka jest Irena Obszyńska.

Ośrodek stanowi integralną część Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Organami Ośrodka są:

MISJA SODN

Misja SODN jest wspomaganie nauczycieli szkół i przedszkoli  w ustawicznym podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności metodycznych.

Inspirowanie kadry pedagogicznej w budowaniu nowoczesnego podejścia do dydaktyki i wychowania, które  integruje tradycyjne, sprawdzone wzorce z nowatorskimi metodami i formami pracy zmierzającej do zachowania podmiotowości ucznia przy jednoczesnym świadomym kreowaniu autorytetu nauczyciela.

Wspomaganie  kadry pedagogicznej i kadry zarządzającej  w okresie  zmian w zreformowanym systemie oświaty z uwzględnieniem obowiązujących standardów Unii Europejskiej

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA OŚRODKA

 1. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących doradztwa metodycznego.
 2. Podejmowanie działań wspierających  rozwój szkół i placówek oświatowych i prowadzeniem  szkoleń  dot. zmian w systemie oświaty np. „Nadzór pedagogiczny – jak przygotować i wykonać ewaluację wewnętrzną” , „Projekt edukacyjny w szkole”, „Nowa rola placówek doskonalenia nauczycieli”.
 3. Realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli.
 4. Realizacja działań koordynujących bieżące monitorowanie  osiągnięć uczniów w zakresie matematyki i j. polskiego.
 5. Realizacja działań związanych z organizacją i koordynowaniem  rocznych podsumowujących sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów.
 6. Realizacja działań związanych z organizacją, koordynowaniem i przygotowaniem konkursów miejskich przy współpracy ze szkołami
 7. Współpraca kadry pedagogicznej (doradców metodycznych i specjalistów) w zakresie podejmowania działań zwiększających efektywność wsparcia udzielanego nauczycielom i kadrze kierowniczej oraz szkołom i placówkom jako instytucjom oświatowym.
 8. Organizacja konkursów miejskich.
 9. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
 10. Zapewnienie sprawnej organizacji placówki poprzez  uwzględnienie możliwości czasowych  nauczycieli.

Skontaktuj się z salonem!

Wyświetlono stronę 1915 razy

Wyślij wiadomość do salonu!

Ładuje się...

„Aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszego portalu używamy plików cookies.”
Czytaj więcej